Archive for the ‘nowości polityczne’ Category

Liderzy liberalnych demokracji

Żaden lider liberalnej demokratycznej partii nie chce brać udziału w rozbiorze własnej partii i utrzymanie swojego statusu na tle innych graczy jest najważniejsze. W większości politologicznych definicji polityka oraz politykę określa się jako absolutnie uzależnionych od sprawowania władzy. Bez posiadania władzy i możliwości realnego wpływania na rzeczywistość prawną, społeczną i ekonomiczną bawienie się w politykę […]

Losy sprawujących władzę

W sprawowaniu władzy bardzo ważne jest nie tylko umiejętne dominowanie tematów w mediach i pokazywanie własnych liderów partyjnych we wszystkich kluczowych programach telewizji czy radia. Często władcę poznaje się po pozytywnych cechach a do takich niewątpliwie zaliczyć trzeba umiejętność odejścia w cień i dopuszczenia do władzy ludzi spoza swojego ścisłego kręgu znajomości i koneksji. Nie […]

Partie z młodymi ludźmi

Przekazanie władzy w ręce młodych ludzi staje się czymś, bez czego absolutnie niemożliwe będzie odniesienie sukcesu, dlatego partie myślące bardziej perspektywicznie robią wszystko, aby wyborcy jak najszybciej przekonywali się do młodych twarzy. Obecność młodzieży w samorządowych wyborach i udział świeżych absolwentów szkół wyższych w procesie zarządzania partiami w terenie jest najlepszym dowodem na to, że […]

Młodzi ludzie w partii

Posiadanie w partiach młodych ludzi to dzisiaj jednocześnie bardzo ważny element zarządzania ugrupowaniem politycznym – nie jest bowiem wcale łatwo prowadzić partię w tak nowoczesnych i cyfrowych czasach bez posiadania w składzie przynajmniej kilku przedstawicieli tego samego pokolenia. Poza tym w gospodarce liberalnej wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak ważne są umiejętności oraz wiedza […]

Oczekiwania względem polityki

Absolutna większość partii politycznych miewa dzisiaj poważne problemy z własnymi kadrami. Przede wszystkim od dawna utarty szlak rozwoju kariery politycznej polegający na bardzo powolnym przesuwaniu się w górę, od asystenta po samodzielnego samorządowca, przez pomocnika w ministerstwach i poplecznikach ważniejszych polityków, na poważnych samodzielnych stanowiskach w rządzie kończąc. Ale dzisiaj w korporacjonizmie i gospodarce liberalnej, […]

Wymagające liberalne kraje

Dzisiaj wymagania względem elity politycznej są zdecydowanie wyższe niż lata temu, a nawet jeśli wymagania są takie same jak w przeszłości – na pewno dokładniej przygląda się dzisiaj opinia publiczna temu, co faktycznie potrafią robić ich przedstawiciele w rządzie, a co jedynie deklarują, że potrafią, na okres kampanii przedwyborczej. Niestety okazuje się, że od długich […]

Rozwój globalnego liberalizmu

W wielu krajach demokracji liberalnych doszło ostatnio do prawdziwych przewrotów. Opinia publiczna chciała położyć kres przede wszystkim tym partiom, które okazały się całkowicie niezdolne do osiągnięcia jakiegoś kompromisu politycznego i społecznego z innymi środowiskami zainteresowanymi konkretnymi wyjściami z tej trudnej sytuacji. Niestety coraz częściej badacze politycznych tematów podkreślają, że wiele partii zawłaszczyło sobie sferę ekonomii […]

Dbanie o rozwój kraju

Dla większości polityków absolutnym musem jest zdobycie i utrzymanie władzy i chociaż można sprawując władzę załatwić wiele przydatnych rzeczy po drodze, dla większości polityków jednak na pierwszym miejscu stoi załatwianie własnych doraźnych interesów czy zmienianie prawa tak, by środowisko związane z daną partią mogło uzyskać konkretne korzyści. Nikogo nie dziwi więc, że opinia publiczna brutalnie […]

Odpowiedzialność liberalnych polityków

Nie było od wielu lat sytuacji tak poważnego zagrożenia bankructwem wielu kluczowych gospodarek świata. Przez długie dekady nawet większe spadki wartości danego kraju czy dziura budżetowa nie prowadziły do wielkiej paniki rynkowej, wielu inwestorów upatrywało w chwilowym załamaniu koniunktury idealny moment na wejście z kapitałem do danego kraju. Wszystko to sprawiło, że dzisiaj absolutnie nikt […]

Problemy liberalnej demokracji

Aktualnie większość krajów demokratycznych zmaga się z poważnymi problemami ekonomicznymi i tak jak nigdy wcześniej opinia publiczna jest zdeterminowana do zmian na tyle, że chęnie rozpoczyna od obalenia aktualnie panującego rządu. Posiadanie władzy jeszcze nigdy nie było tak mocno uzależnione od umiejętności elit politycznych w tematach ekonomicznych. Te partie, które dość szybko ujawniają swoją słabość […]