Archive for the ‘polityka bez tajemnic’ Category

Czym zajmuje się polityka społeczna

Władza publiczna i organizacje pozarządowe muszą kierować się określonymi zasadami w realizowaniu swoich zadań względem społeczeństwa. Opisuje to polityka społeczna, czyli zespół długofalowych działań, które mają zaspokoić potrzeby i rozwiązać problemy społeczne. W zainteresowania polityki społecznej wchodzą i zagadnienia prawne i polityczne i socjologie a nawet ideologiczne w bardzo wielu obszarach, czyli będzie to na […]

Co to właściwie jest doktryna polityczna

Czasami warto zastanowić się nad niektórymi sformułowaniami powszechnie używanymi, ale może nie do końca właściwie rozumianymi. Jednym z takich pojęć jest doktryna polityczna. Doktryna, wbrew powszechnemu rozumieniu, jest czymś różnym od ideologii. Jedna ideologia może z siebie wdać wiele doktryn. Co więcej, także jedna doktryna może czerpać z kilku różnych ideologii. Dopiero z doktryn politycznych […]

Dlaczego Polacy bardzo nie ufają politykom

Bycie Polakiem oznacza niesienie w sobie trudnej historii całego kraju. Każdy, kto się tu urodził i wychował nasiąka tym wszystkim, co niesie ze sobą przeszłość nie tylko stuleci, ale zwłaszcza ostatnich pięćdziesięciu lat. Nie da się ukryć, że oznacza to także mocno podejrzliwy stosunek do osób zajmujących się politykom. Co więcej, ostatnie dziesięciolecia niewiele zrobiły, […]

Czy polityka to szlachetne zajęcie

Mówi się, że żadna praca nie hańbi, ale jest sporo hipokryzji w tym powiedzeniu. Być może w domyśle mowa w nim o uczciwej pracy. A są rodzaje zajęcia, które uważa się za niezbyt uczciwe, choć oficjalnie nie można im nic zarzucić. Za jedno z takich zajęć uchodzi polityka. Na osoby się nią parające patrzy się […]

Zajmowanie się polityką brudzi

Poglądy polityczne muszą opierać się na przekonaniach, niekiedy na tyle silnych, że noszących miano ideologii. Młodzi ludzie bardzo często mylą ideologię z polityką. Tymczasem ideologia jest tylko podstawą, z której wyrusza się do polityki. Polityka jest sztuką, która wymaga także kompromisów, a to jest coś, co ideologie znoszą niezbyt dobrze. Zajmowanie się polityką na ogół […]

Polityczne wybory są zależne od budowy mózgu

Przysłowiowe badania amerykańskich naukowców zwykle bywają niezwykle interesujące. Jedne z takich badań wykazały, że konserwatyści i liberałowie różnią się budową mózgu. Czyli nasze spojrzenie na świat, nasze poglądy polityczne w dużym stopniu zależą od zwykłej fizjologii. I tak konserwatyści mają większe ciało migdałowate, które związane są z emocjami. Liberałowie maję z kolei większą tę część, […]

Poziom kultury politycznej

Kultura polityczna obecna jest w naszym kraju w sytuacji w której dokonuje się oceny postaw, poglądów politycznych oraz działań różnych grup społecznych. W Polsce w roku tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym dziewiątym kultura polityczna Polaków została oceniona bardzo wysoko. Polacy pokazali światu, że rewolucja może obyć się bez ofiar i rozlewu krwi. Niemniej jednak nielegalne strajki, blokady […]

Obowiązki każdego obywatela

Obowiązki obywatelskie zawarte są w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej pod rozdziałem nakazów dotyczących obywateli danego kraju. Do obowiązku każdego obywatela Polski jest obowiązek poszanowania praw innych i przestrzegania prawa. W sposób bardziej szczegółowy zakres tych obowiązków i kar jakie mogą być nałożone na osobę nieprzestrzegającą nakazów jest przedstawiony w kodeksie prawa karnego, cywilnego i innych. Zgodnie […]

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zawarto dwa rodzaje praw konstytucyjnych. Pierwszym prawem są prawa człowieka, a drugie prawo skupia się wokół wolności człowieka. W przypadku wolności konstytucyjnych przepisy prawa wyznaczają jedynie granice wolności. Nie ma sprecyzowanego określenia jeśli chodzi na przykład o wolność wypowiedzi. W przypadku wolności konstytucyjnych mamy do czynienia z obowiązująca zasadą mówiącą, że […]

Uczestniczenie w polityce

Współcześnie funkcjonujące systemy demokratyczne stwarzają każdemu obywatelowi bardzo szeroki wybór możliwości i sposobów uczestniczenia i wpływania na życie publiczne i polityczne. Do tych możliwości zaliczamy bezpośrednie formy demokracji takie jak referendum, inicjatywa ludowa, samorząd, pośrednie formy demokracji do których zaliczamy system wybieranych przedstawicieli, organizacje społeczne i polityczne w skład których wchodzą stowarzyszenia i partie polityczne, […]