Losy sprawujących władzę

W sprawowaniu władzy bardzo ważne jest nie tylko umiejętne dominowanie tematów w mediach i pokazywanie własnych liderów partyjnych we wszystkich kluczowych programach telewizji czy radia. Często władcę poznaje się po pozytywnych cechach a do takich niewątpliwie zaliczyć trzeba umiejętność odejścia w cień i dopuszczenia do władzy ludzi spoza swojego ścisłego kręgu znajomości i koneksji. Nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że politycy przeważnie muszą otaczać się osobami o podobnych poglądach a to niestety sprawia, że nawet w tematach ekonomii czy prawa łatwo jest zatrudniać ekspertów, którzy powiedzą dokładnie to, co rządzący chce słyszeć. Utwierdzanie się w przekonaniu, że robi się wszystko dobrze a opinia publiczna jest na nie, ponieważ opór jest czymś w polityce codziennym, jest największym grzechem przede wszystkim tych elit partyjnych, które kolejny raz z rzędu zdobywają i utrzymują władzę przez całą kadencję. Mądrzy szefowie coraz częściej gotowi są jednak przyznać publicznie, że nie posiadają całkowitego patentu na rządzenie krajem i jest to tak trudne zadanie, że konieczne jest zatrudnienie do pomocy bardziej obiektywnych ekspertów. Cudownym rozwiązaniem okazuje się także oddanie kluczowych funkcji w rządzie młodym politykom, stanowiącym dotychczas jedynie zaplecze dla wysłużonych seniorów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.