Wymagające liberalne kraje

Dzisiaj wymagania względem elity politycznej są zdecydowanie wyższe niż lata temu, a nawet jeśli wymagania są takie same jak w przeszłości – na pewno dokładniej przygląda się dzisiaj opinia publiczna temu, co faktycznie potrafią robić ich przedstawiciele w rządzie, a co jedynie deklarują, że potrafią, na okres kampanii przedwyborczej. Niestety okazuje się, że od długich lat liberalne demokracje wytworzyły patologiczny system, w którym do zarządzania bardzo ważnym ministerstwem desygnuje się polityka bez jakiegokolwiek przygotowania w tym temacie – czasami robi się to nawet celowo, by pod własnymi rządami osłabić czyjąś pozycję. Doraźne zmienianie własnej strategii w zależności od tego, jak aktualnie prezentuje się sytuacja dookoła to jedna z przyczyn, dla których polityczne elity potrafią bardzo długo nie zmieniać swoich pozycji. Nazwiska pozostają te same, Continue reading “Wymagające liberalne kraje” »

Rozwój globalnego liberalizmu

W wielu krajach demokracji liberalnych doszło ostatnio do prawdziwych przewrotów. Opinia publiczna chciała położyć kres przede wszystkim tym partiom, które okazały się całkowicie niezdolne do osiągnięcia jakiegoś kompromisu politycznego i społecznego z innymi środowiskami zainteresowanymi konkretnymi wyjściami z tej trudnej sytuacji. Niestety coraz częściej badacze politycznych tematów podkreślają, że wiele partii zawłaszczyło sobie sferę ekonomii tak mocno, że inni nie tylko nie mają dostępu do sprawowania władzy i dlatego nie oddziałują na konkretne zmiany prawne i regulacje rynkowe. W istocie coraz częściej okazuje się bowiem, że społeczeństwo bardzo niezadowolone z postępowania aktualnie rządzącej partii postanawia odsunąć ją od władzy i doprowadzić do ponownych przyspieszonych wyborów. Oczywiście największe szanse na zwycięstwo w dobie recesji mają partie, które posiadają konkretnych ekspertów i będą w stanie skutecznie radzić sobie z wymagającym tematem budżetu krajowego. Niestety po kilku tygodniach od objęcia władzy na jaw wychodzi, Continue reading “Rozwój globalnego liberalizmu” »

Dbanie o rozwój kraju

Dla większości polityków absolutnym musem jest zdobycie i utrzymanie władzy i chociaż można sprawując władzę załatwić wiele przydatnych rzeczy po drodze, dla większości polityków jednak na pierwszym miejscu stoi załatwianie własnych doraźnych interesów czy zmienianie prawa tak, by środowisko związane z daną partią mogło uzyskać konkretne korzyści. Nikogo nie dziwi więc, że opinia publiczna brutalnie i natychmiast sprowadza na ziemię tych, którzy w dobie recesji nadal stawiają własne doraźne polityczne interesy ponad dobro społeczeństwa. Oczywiście często ta sama ustawa i reforma finansowa forsowana przez rząd może prowadzić nie tylko do podziałów w parlamencie – niektórzy obywatele zgadzają się z jednym kursem zmian, inni oczekują czegoś całkiem odwrotnego w kwestii zmian systemu ekonomicznego. Dlatego też znalezienie kompromisu przy jednoczesnym zabieganiu o możliwie jak najlepsze poparcie społeczne dla swoich zmian jest jedyną formą walki o utrzymanie władzy. Continue reading “Dbanie o rozwój kraju” »

Odpowiedzialność liberalnych polityków

Nie było od wielu lat sytuacji tak poważnego zagrożenia bankructwem wielu kluczowych gospodarek świata. Przez długie dekady nawet większe spadki wartości danego kraju czy dziura budżetowa nie prowadziły do wielkiej paniki rynkowej, wielu inwestorów upatrywało w chwilowym załamaniu koniunktury idealny moment na wejście z kapitałem do danego kraju. Wszystko to sprawiło, że dzisiaj absolutnie nikt nie może powiedzieć, że spodziewał się tego, jak wielki będzie problem ogromnych demokracji w walczeniu ze swoim zadłużeniem. Uważano przez długie lata, że połączenie liberalnej demokracji jako systemu politycznego z liberalną gospodarką opartą na korporacjach międzynarodowych jest szczytowym poziomem, na którym kraj może się znajdować. Tylko umiejętne zarządzanie demokratycznym społeczeństwem tak jak ważnymi kadrami wielkiej firmy i podejście do budżetu krajowego jak do budżetu przedsiębiorstwa pozwala na skuteczne rozwijanie całej gospodarki i tworzenie odpowiednich perspektyw na długie lata. Continue reading “Odpowiedzialność liberalnych polityków” »

Problemy liberalnej demokracji

Aktualnie większość krajów demokratycznych zmaga się z poważnymi problemami ekonomicznymi i tak jak nigdy wcześniej opinia publiczna jest zdeterminowana do zmian na tyle, że chęnie rozpoczyna od obalenia aktualnie panującego rządu. Posiadanie władzy jeszcze nigdy nie było tak mocno uzależnione od umiejętności elit politycznych w tematach ekonomicznych. Te partie, które dość szybko ujawniają swoją słabość na poziomie merytorycznego przygotowania do walki z recesją, natychmiast odsuwane są od władzy i premierzy nawet wielkich gospodarek nie mogą czuć się spokojni. Media poświęcają politycznym działaniom coraz więcej uwagi, przez co absolutnie żadna reforma i zmiana ustawowa nie zostanie niezauważona, każda propozycja wyjścia z zadłużenia czy rozwiązania problemu bezrobocia spotyka się z wieloma różnymi komentarzami. Media coraz częściej o komentarz do politycznych kroków proszą ekspertów wytrwanie przygotowanych do rozmawiania na tematy polityki, pieniędzy i wielkiego biznesu. Aktualnie w programach od rana do wieczora pojawiają się nie tylko komentarze dotyczące tego, Continue reading “Problemy liberalnej demokracji” »

Walka z globalną recesją

Coraz liczniejsze gospodarki liberalne związane mocno z liberalnym i demokratycznym pluralizmem mają kłopoty finansowe właśnie przez to, że długimi latami finansowały zbyt ochoczo liczne zachcianki społeczeństwa, programy socjalne czy zasiłki dla osób niezdolnych do poważnego zajęcia się własnym rozwojem i karierą zawodową. Z tego względu liczne kraje zadłużały się zyskując tym samym bardzo wysokie wyniki makroekonomiczne i zwodząc tym samym kolejnych inwestorów zagranicznych do zaangażowania się w proces finansowania nowych inwestycji w kraju. Niestety plan ten szybko okazał się dość wadliwy i gdy kraje stanęły w obliczu konieczności realnego wytworzenia wartości swojego PKB ciężką pracą obywateli bez udziału korporacji zagranicznych, system całkowicie zawalił się i skapitulował. Dziś rynki międzynarodowe nader mocno skupiają się na wyjściu z tej sytuacji, Continue reading “Walka z globalną recesją” »

Problemy potężnych gospodarek

Nikogo nie dziwią dziś rosnące problemy z utrzymaniem licznych demokracji liberalnych, które swojego czasu stawiane były za przykład całkowitego sukcesu na wszystkich polach. W istocie sukces ten możliwy był głównie ze względu na liczne życie ponad stan – budżet niejednokrotnie musiał mocno się zadłużyć, by wspomóc wielodzietne rodziny czy ograniczyć wiek emerytalny dla wszystkich obywateli. Nikt wtedy rzecz jasna nie protestował, gdy odbierano im kilka lat od obowiązkowego czasu pracy, ale dopiero po latach, gdy wyliczenia ekonomistów nie pozostawiają na takim systemie suchej nitki, oburzenie opinii publicznej czy złość na polityków nie mają granic. Protesty w krajach demokratycznych mają coraz częściej podłoże ekonomiczne i trudno przypomnieć sobie w czasach powojennych bardziej fatalny okres dla demokracji. Zdecydowana większość polityków stara się jakoś funkcjonować w tych trudnych warunkach, Continue reading “Problemy potężnych gospodarek” »

Ratowanie krajów liberalnych

Aktualnie kraje liberalnej demokracji radzą sobie bardzo przeciętnie z problemami ekonomicznymi a niektóre gospodarki niedawno wymieniane jako absolutni liderzy nie tylko regionu, ale całego świata, mają dzisiaj problem z zaproponowaniem jakichkolwiek reform czy wytyczeniem kierunków rozwoju. Często więc mówi się ostatnio w licznych debatach eksperckich o upadku wartości liberalnej demokracji i nie tyle podważaniu przydatności globalnych rynków, co podważaniu zdolności elit politycznych do porozumienia się na poziomie tak głębokim, by możliwe było spokojne skoordynowania działań administracyjnych na etapie międzynarodowym. Współczesna gospodarka jest bardzo słabo przekonana do zmian wprowadzanych w jednym tylko kraju i można ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, że tylko skoordynowane działania na poziomie głębokiego systemu finansów publicznych i międzynarodowych będą w stanie naprawić zaistniałą, Continue reading “Ratowanie krajów liberalnych” »

Kształt ekonomicznego świata

Sytuacja ekonomiczna świata jest aktualnie fatalna i raczej nikt nie oczekuje, że w najbliższym czasie dojdzie tutaj do drastycznej zmiany. Problematyczne jest bowiem przede wszystkim znalezienie odpowiednich instrumentów do działania w globalnym świecie, który niestety ze względu na swoje podziały zarówno geopolityczne, jak i już wewnętrzne spory w danym kraju, jest trudny do opanowania. Wybranie wspólnie kroków, którymi wszystkie kraje jednocześnie ruszą na ratunek swoim budżetom wydaje się być natomiast dla wychodzenia z recesji kluczowe, albowiem trudno jest wyobrazić sobie, by liberalne gospodarki mogły przetrwać, gdy tylko dwa kraje z całej wspólnoty reformują system emerytalny czy wprowadzają lepsze rozwiązania podatkowe dla firm, podczas gdy inne jedynie zachłannie proszą rynki o kolejne środki finansowe i nie mają większego pomysłu na radzenie sobie z własnym kryzysem. Często bowiem problemem wcale nie jest władza jako taka, która posiada kilka przynajmniej pomysłów na to, jak zaradzić problemom finansowym, ale obywatele, Continue reading “Kształt ekonomicznego świata” »

Wyczerpanie formuły liberalnej

Aktualnie na świecie panuje recesja tak głęboka, że wiele państw nie jest kompletnie w stanie znaleźć recepty na narastające kłopoty finansowe i nie tylko reformy mają być kluczem do wyjścia z opresji. Coraz głośniej mówi się o tym, że ważne powinno być przede wszystkim odpowiednie finansowanie gospodarki, ponieważ nagłe ograniczanie wydatków budżetu może wyjątkowo mocno uderzyć w atrakcyjność danego kraju pod względem inwestycyjnym. Oczywiście za duże wydatki socjalne na bezrobotnych czy wielodzietne rodziny to patologia budżetowa, która może być bardzo dotkliwa w skutkach, szczególnie w czasie, gdy coraz więcej osób potrzebuje zasiłku dla bezrobotnych a coraz mniej jest osób pracujących nie mówiąc o coraz gorszych wpływach pieniężnych do budżetu. W takiej sytuacji nawet wielka gospodarka zaczyna natychmiast dołować i chociaż w tym momencie wielu radykałów okrzyknęłoby pomysł ograniczenia maksymalnego tych świadczeń – działanie takie byłoby jedynie dobiciem wykrwawiającej się gospodarki. Continue reading “Wyczerpanie formuły liberalnej” »