Powody podejmowania decyzji

W każdym państwie, głównym zadaniem polityków jest podejmowanie istotnych decyzji, mających wpływ nie tylko na funkcjonowanie państwa, ale również na zadowolenie jego obywateli. To, czym kierują się politycy w podejmowaniu tych decyzji jest kwestią nie do końca jasną i oczywistą. Założenie jest takie, że każdą decyzję powinno podbudowywać zainteresowanie państwem, troska o obywateli, dążenie do rozwoju i ulepszenia państwa. Co, tak naprawdę stoi za tymi decyzjami jest kwestią zupełnie inną. Zacząć by należało od tego, że nie zawsze osoby sprawujące władzę mają odpowiednią do tego konstytucję moralną. Może bowiem być tak, że bardziej zależy im na własnych interesach niż na interesie całego państwa. Oczywiste jest to, że tak podejmowane decyzje nie są słuszne i właściwe, ale to nie podlega żadnej dyskusji. Czym jeszcze kierują się politycy podejmując ważne decyzje. Powody osobiste już mamy. Dalej, pojawiają się powody nakierowane na odpowiednią grupę społeczną z której pochodzi dany polityk. Chodzi tu zarówno o region, jak i warstwę społeczną. Wówczas, reprezentuje on nieco szersze interesy niż tylko własne, ale również tutaj dobro ogółu nie jest naczelną zasadą podejmowania decyzji. Co oczywiście, również nie jest właściwe. Kolejnym powodem, z jakiego podejmowane są decyzje, jest interes partii reprezentowanej przez danego polityka. Partia, jako całość może mieć bardzo różne motywacje, do podjęcia określonych decyzji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.