Sylwetka Aleksandra Kwaśniewskiego

Urodzony w Białogardzie polski polityk, na co dzień mieszkający w Warszawie. Kwaśniewski był prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej od 1995 do 2005 roku. Kwaśniewski jest politykiem, który pełnił wysokie funkcje w rządzie komunistycznym, a potem jakby nigdy nic przeszedł do demokratycznego sejmu i został prezydentem. W okresie rządów komunistycznych Kwaśniewski był ministrem do sprawa młodzieży w rządzie. Po ustaleniach okrągłego stołu Aleksander Kwaśniewski związał się z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i to właśnie z jego ramienia kandydował na stanowisko Prezydenta Polski. W 1995 roku po bardzo nowoczesnej jak na tamte czasy kampanii Kwaśniewski objął urząd głowy Państwa. Społeczeństwo było na tyle zadowolone z jego pracy, że w kolejnych wyborach został ponownie wybrany na funkcje prezydenta. Można powiedzieć, że praca Kwaśniewskiego przybliżyła nas do Europy i pozwoliła umocnić Polsce pozycję w ONZ. Niestety, pomimo spektakularnych sukcesów Kwaśniewski ma na koncie kilka bardzo poważnych wpadek. Powszechnie znana jest jego słabość do alkoholu. Podczas oficjalnej wizyty w Charkowie pijany prezydent wyszedł z samolotu w widocznie złej kondycji. Później tłumaczył to tym, że był częstowany alkoholem przez gospodarzy i że nie wypadało odmówić. Miał też kilka wpadek, gdy podczas wygłaszanych przemówień można było zauważyć, że jest pod wpływem alkoholu. Tłumaczył to goszczącą już w naszym codziennym języku Chorobą Filipińską.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.